Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató adatai

2. Általános rendelkezések

2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, mely alapján a Szolgáltató által működtetett Grand Hotel Esztergom****s (cím: 2500 Esztergom Táncsics Mihály utca 6.) szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételére szerződést köt Vendégeivel.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő feltételekkel.

A szerződés megkötésével egyidejűleg a Vendég tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és Felek eltérő megállapodás hiányában ezt tekintik irányadónak.

3. Szerződő felek

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban „Felek”).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban „Közvetítő”) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.4. A tevékenység törvényi előírásainak (a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény) megfelelően a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítja a szolgáltatásokat, ha Vendég a nevét és lakcímét és az aktuális előírásoknak megfelelő adatait (pl: igazolványok bemutatása, születési adatok, stb.) a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül, rövid határidős foglalási kérelem esetén az érkezést megelőző 24 órában nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A szállás szolgáltatás kötbérmentes lemondására a Szolgáltató írásos visszaigazolásában meghatározott feltételek szerint van lehetőség. 

5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

5.3. Visszautalás: A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződő fél általi időben történő lemondása esetén a befizetett előleg lemondási feltételek szerinti összegét banki átutalással, vagy a fizetéshez használt bankkártyára fizeti vissza. A Szolgáltatónak a visszautalás végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

 

6. Árak

6.1. A Szolgáltató által működtetett szálloda keretárai (Rack Rate) a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, spa) állnak rendelkezésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. 

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a grandhotelesztergom.hu-n, hírleveleinken (amennyiben feliratkozott), továbbá egyéb online felületeken kerülnek meghirdetésre.

6.5. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg. 

7. Családi kedvezmények

Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - a szállás és a félpanziós ellátás 0-5,99 év között díjmentes. Ha a gyermek életkora 6 és 11,99 év között van, akkor a gyermekek ellátásnak felárát mindenkori árszabásunk tartalmazza, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. Ha a gyermek életkora 12 év feletti akkor a szállásért félpanziós ellátással a felnőtt ár fizetendő, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. Pótágy elhelyezésére nincs lehetőség.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, kérheti előleg megfizetését a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.

8.3. A Szerződő fél számlája Magyar Forintban kerül kiállításra és forintban vagy Euróban egyenlíthető ki. Az Euró összeg meghatározása ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég utazási napján érvényes devizaeladási árfolyamán történik. Euró pénznemben történő készpénzes fizetés esetén az esetlegesen visszajáró összeget forintban egyenlítheti ki a Szolgáltató. Amennyiben a számla végösszege meghaladja a 1,5 (másfél) millió forintot, a szolgáltató megtagadhatja a készpénzes fizetést.

A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés alapján; ajándékutalvány, voucher stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja. Foglalás esetén e tárgyban a Szerződő fél számára javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszközzel való fizetés lehetőségének tisztázása.

8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség, melyet a Szerződő fél intézménye számol fel, a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Checkout), kivéve ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check-in), illetve a későbbi elutazást (Late checkout) Szerződő félnek lehetővé teszi.  A korábbi érkezés, illetve a későbbi elutazás díját a mindenkori árlista tartalmazza.

9.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 8:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka díját a Szolgáltató felé meg kell fizetnie.

10. Digitális okmányolvasó és VIZA rendszer

A hatályos törvény értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány, kártyaformájú vezetői engedély vagy útlevél) átadása érkezéskor a recepción, illetve digitális okmányszkennerrel való rögzítése a szálloda részéről. Minden vendég azonosítására szükséges bemutatni a fényképes okmányt érkezéskor, 2023. december 31-től 14 éven aluli gyermekek esetében is.

A hatályos jogszabály szerint, amennyiben a vendég nem adja át érkezéskor a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben a szálloda a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszerbe történő adattovábbításra a szálloda 2021. szeptember 1-jétől köteles.

A jogszabály alapján megtagadott tartózkodás esetén a szálloda a foglalási visszaigazolásban szereplő előlegre, lemondási vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart, a teljes összeg kötbérkénti terhelésére jogosult.

11. Háziállatok

11.1.  A Szolgáltató szálláshelyére háziállat előzetes egyeztetést követően bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységeket (uszoda stb.) nem, vagy korlátozottan (étterem) látogathatják. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.

11.2. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, melyet köteles a Szolgáltató részére a távozás előtt megtéríteni. A Szolgáltató jogosult takarítási felárat kérni, amennyiben a szoba nem a rendeltetésnek megfelelően volt használva. A takarítási felár maximuma 50.000 (azaz ötvenezer) forint.
Amennyiben egy eszköz/tárgy használhatatlanná válik, úgy a mindenkori beszerzési árat köteles a Szerződő fél megfizetni. Amennyiben a Szerződő fél ezt utazáskor nem jelenti és a kár bizonyíthatóan neki róható fel, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződő fél bankkártyáját megterhelni.

12. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

12.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

12.2. Amennyiben a Felek közötti Szerződés “vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik és a Szolgáltató a szállás költségére egyéni foglalás (legfeljebb 5 szoba) esetén nem tart igényt, a Vendég részére azt visszautalja. Egyéb költségeire (pl: vendéglátás nyersanyag beszerzés) ellenben igényt tart a Szolgáltató. Csoportos foglalás esetén a “vis major” visszatérítéséről a csoport szerződés rendelkezik.

13. Elhelyezési garancia

13.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

13.2. A Szolgáltató köteles:

13.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

14. A vendég betegsége, halála

14.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

14.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

15. A Szerződő fél jogai

15.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

15.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

15.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

16. A Szerződő fél kötelezettségei

16.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

16.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli. A szálloda Spa részlegének szaunái gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók. A gyermekek felügyelete a szálloda teljes területén, de különösen a medencék területén a szülők felelőssége.
A szálloda fenntartja a jogot, hogy bizonyos napszakokat felnőttbarátnak minősítsen, amivel megtagadhatja a 18 év alattiak belépését a wellness területre. Erről az időszakról a vendégek előzetesen tájékoztatást kapnak.

17. A Szerződő fél kártérítési felelőssége 

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik, az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, amely bizonyíthatóan a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.2.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.2.2 A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.

18.3. A Szolgáltató szálloda egyéb területein hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

18.4. A Szolgáltató anyagi felelőssége a kártérítésben nem haladhatja meg a szolgáltatási ár összegét, de maximum 1,5 (másfél) millió forintot. 

19. SPA és wellnessrészleg házirendje

19.1. A szállodai szobafoglaláshoz kapcsolódó fürdő és szaunaszolgáltatások igénybevételével a házirend rendelkezéseit a SPA és wellnessrészleg vendégei belépésükkel, önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A vendég a SPA és wellnessrészleg területére kizárólag szállodai fürdőköntösben vagy szabadidőruhában és gumitalpú szobai vagy fürdőpapucsban léphet be, szolgáltatásait saját felelősségére használhatja. Szobafoglalással nem rendelkező vendégek nem használhatják a részleget. Illetéktelenül belépni szándékozótól a részleg területére történő belépés megtagadható.

19.2. A SPA recepció és a fürdőrészleg a mindenkori nyitva tartás szerint látogatható, egyéb időszakokban a részleg nem látogatható. Az üzemidőt a szálloda vezetősége indokolt esetben (vihar, műszaki hiba stb.) egyoldalúan megváltoztathatja. A teljes részlegen szakszemélyzet ügyel a biztonságos és kellemes pihenésre.

19.3. 18 év alatti Vendég a SPA és wellnessrészlegre kizárólag szülői felügyelet kíséretében léphet be és tartózkodhat.

19.4. A fitness termet, a szaunarészleget és a SPA kezeléseket csak 18 éven felüli, felnőtt vendégeink vehetik igénybe, saját felelősségre.

19.7. Lázas, fertőző, vagy látható bőrbetegségben szenvedő, nyílt sebbel-sérüléssel rendelkező, ittas, kábítószer vagy más bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló Vendégek nem vehetik igénybe sem a szauna, illetve a fürdőrészleg szolgáltatásait, sem pedig a SPA kezeléseket. Erről szakszemélyzetünk és a részleg, valamit a szálloda vezetője egyoldalúan dönt és arról jegyzőkönyvet vezet.

19.8. Tilos a részlegen szemetelni, és a teljes SPA és fürdőrészlegen dohányozni. Étkezni és bármilyen italt fogyasztani kizárólag a wellness bárban és a kültéri teraszokon lehetséges. Szeszesitalt, rágógumit fogyasztani, zajongani és saját, illetve mások testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni a fürdőmedencékben és azok közvetlen közelében nem megengedett.

19.10. A fürdőrészleg területére élő állatot behozni tilos. 

19.12. A fürdőrészleg pihenőiben és az öltözőkben elhelyezett értékekért felelőséget nem vállalunk.

19.13. A pihenő részek csendes zónák, kérjük ezt vegyék mindenkor figyelembe.

19.14.A fürdővendéget ért bármilyen baleset esetén a SPA Vezetőt azonnal tájékoztatni kell. A nem bejelentett balesetre való hivatkozással vendégeinktől utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

19.15. A fürdővendégek kötelesek betartani a fürdő használatára vonatkozó szabályokat. Az üzemeltető az uszoda rendjének fenntartása érdekében – szükség esetén – jogosult hatósági személy segítségét is kérni.

19.16. A Szolgáltató kártérítésre jogosult a Szerződő féllel szemben amennyiben a fürdőrészleg felszerelési, berendezési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz.

Az Aquasziget Élményfürdő területén a Gran Spa & Sport Kft. házirendjében található általános szerződési feltételek érvényesek.

20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni. 

21. Vis major

Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal

23.1. Hivatkozások és linkek

A Grand Hotel Esztergom nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2. Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Hotel írásbeli beleegyezése nélkül.

23.3. Cookie-k

Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és személyessé téve online élményét.

23.4. Analitika

Egy weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár “Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.

23.5. SSL biztonság

Biztonságát garantálandó, és fokozottan bizalmas adatkezelést biztosítandó, Weboldalunk SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online foglalások esetében. Az Ön hitelkártya száma, és bármely egyéb információ, amelyet Ön különböző kérdőívek kitöltésekor beír, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi böngészője részére a weboldalunkra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon. Az SSL a legszélesebb körben alkalmazott és legsikeresebb biztonságos ügyleti rendszer ma. E rendszer használatához Önnek egyszerűen ellenőriznie kell böngészője összeférhetőségét. További információkért az adatkezeléssel kapcsolatban GDPR szabályzatunkban tájékozódhat.

23.6. Hírlevél feliratkozás

A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Solva Property Kft. elektronikus levelet küldjön. A Solva Property Kft. biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon a foglalas@grandhotelesztergom.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

23.7. Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

Ajándékozzon élményt

Tovább

Grand club hűségprogram

Tovább

Gyakori kérdések

Tovább

kiemelt ajánlataink

#senior #BazilikaDaySpa #feltöltődés

Senior ajánlat 60 éves kortól

Élvezze szállodánk kényelmét és fedezze fel a Dunakanyar fővárosát!
Nyugdíjas ajánlat 60 év felettei vendégeink részére.

2024.01.07. - 2024.07.07., 2024.08.30. - 2024.12.23.
min. 2 éjszaka
már 38 367Ft /fő /éj ártól
Részletek
#nyár #Dunakanyar #csobbanás

Nyári előfoglalási akció

Nyaraljatok a Dunakanyar fővárosában szuper kedvezménnyel! Csobbanjatok az Aquasziget Élményfürdőben, barangoljátok be Esztergomot és hűsítsétek le magatokat legfinomabb koktél ajánlatainkkal!

2024.07.01. - 2024.08.31.
min. 3 éjszaka
már 54 678 Ft /fő /éj ártól
Részletek
#nyár #Dunakanyar #csobbanás

Nyári extra kedvezmények

Töltesetek el egy szuper nyaralást a Dunakanyar fővárosában, ahol Pepper Élménybirodalma és a korlátlan AquaSziget Élményfürdő vár rátok!

2024.06.01. - 2024.06.21.
min. 1 éjszaka
már 32 682 Ft /fő /éj ártól
Részletek